Hľadaný výraz: Lk 17,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 A povedia vám: »Hľa, tu je!«, »Hľa, tamto je!« Nechoďte nikde, nebežte za nimi!

1

mail   print   facebook   twitter