Hľadaný výraz: Lk 16,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Aj ja vám hovorím: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.

1

mail   print   facebook   twitter