Hľadaný výraz: Lk 16,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Ľahšie sa pominie nebo a zem, ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka.

1

mail   print   facebook   twitter