Hľadaný výraz: Lk 15,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.

1

mail   print   facebook   twitter