Hľadaný výraz: Lk 14,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.

1

mail   print   facebook   twitter