Hľadaný výraz: Lk 12,49, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!

1

mail   print   facebook   twitter