Hľadaný výraz: Lk 12,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.

1

mail   print   facebook   twitter