Hľadaný výraz: Lk 12,11-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, 12 lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“

1

mail   print   facebook   twitter