Hľadaný výraz: Lk 12,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.

1

mail   print   facebook   twitter