Hľadaný výraz: Lk 11,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.

1

mail   print   facebook   twitter