Hľadaný výraz: Lk 10,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

1

mail   print   facebook   twitter