Hľadaný výraz: Lk 10,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“

1

mail   print   facebook   twitter