Hľadaný výraz: Lk 10,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

1

mail   print   facebook   twitter