Hľadaný výraz: Lk 10,23-24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. 24 Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

1

mail   print   facebook   twitter