Hľadaný výraz: Lk 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta.

1

mail   print   facebook   twitter