Vyhľadávaný výraz Lk+17,33 sa nenachádza v preklade: Anglický - Updated King James.