Hľadaný výraz: Lk 9,51, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
51 Keď sa napĺňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter