Hľadaný výraz: Lk 9,51, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
51 Keď sa približovali dni Jeho povýšenia, obrátil sa tvárou k Jeruzalemu, že pôjde tam.

1

mail   print   facebook   twitter