Hľadaný výraz: Lk 9,43-45, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
43 Všetci žasli nad veľkou Božou mocou. Keď sa všetci čudovali, čo všetko robil, povedal svojim učeníkom: 44 Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. 45 Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý; preto nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať.

1

mail   print   facebook   twitter