Hľadaný výraz: Lk 9,28-36, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
28 Asi osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. 29 Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. 30 A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži — Mojžiš a Eliáš. 31 Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. 32 Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. 33 Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobré, že sme tu. Urobme tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. 34 A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. 35 Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn, jeho počúvajte. 36 A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli.

1

mail   print   facebook   twitter