Hľadaný výraz: Lk 8,18, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
18 Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má.

1

mail   print   facebook   twitter