Hľadaný výraz: Lk 8,18, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
18 Protož vizte, jak slyšíte. Nebo kdož má, tomu bude dáno, a kdo nemá, i to, což domnívá se míti, bude odjato od něho.

1

mail   print   facebook   twitter