Hľadaný výraz: Lk 6,17-19, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
17 A síduc s nimi stál na rovnom mieste i zástup jeho učeníkov a veliké množstvo ľudu z celého Judska a z Jeruzalema a z pomoria Týru a Sidona, ktorí boli prišli, aby ho počuli a aby boli uzdravení od svojich neduhov, 18 i tí, ktorých trápili nečistí duchovia, a boli uzdravovaní. 19 A všetok zástup hľadal dotknúť sa ho, lebo vychádzala od neho moc a uzdravovala všetkých.

1

mail   print   facebook   twitter