Hľadaný výraz: Lk 4,38-39, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
38 A Jezus wstawszy, z bóżnicy wszedł w dom Szymona, a świekra Szymonowa miała gorączkę wielką; i prosili go za nią. 39 Tedy on stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, i opuściła ją; a zarazem wstawszy, posługiwała im.

1

mail   print   facebook   twitter