Hľadaný výraz: Lk 4,38-39, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
38 Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova testiná mala vysokú horúčku a prosili za ňu. 39 Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. Ihneď vstala a posluhovala im.

1

mail   print   facebook   twitter