Hľadaný výraz: Lk 4,18-19, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
18 Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu 19 a vyhlásiť rok Pánov príjemný.

1

mail   print   facebook   twitter