Hľadaný výraz: Lk 4,18-19, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
18 Duch Pánov je nado mnou,lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjeliuma uzdravovať skrúšených srdcom.Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie,slepým vrátiť zrak,utláčaných prepustiť 19 a vyhlásiť milostivý rok Pánov.

1

mail   print   facebook   twitter