Hľadaný výraz: Lk 3,21-22, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
21 Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe 22 a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení."

1

mail   print   facebook   twitter