Hľadaný výraz: Lk 3,2, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
2 za veľkňazov Annáša a Kaifáša, prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovmu.

1

mail   print   facebook   twitter