Hľadaný výraz: Lk 3,2, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
2 za velekněze Annáše a Kaifáše, dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo.

1

mail   print   facebook   twitter