Hľadaný výraz: Lk 24,36-43, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
36 Kým o tom hovorili, on sám sa postavil uprostred nich a povedal im: Pokoj vám! 37 Preľaknutí a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha. 38 Povedal im: Čo sa ľakáte a prečo máte v srdci pochybnosti? 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti — a ja, ako vidíte, mám. 40 Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41 Pretože tomu stále od veľkej radosti neverili a čudovali sa, povedal im: Máte tu niečo na zjedenie? 42 Podali mu kúsok pečenej ryby. 43 Vzal si a jedol pred nimi.

1

mail   print   facebook   twitter