Hľadaný výraz: Lk 24,36-43, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
36 Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl. 37 Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. 38 Řekl jim tedy: "Proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybách? 39 Podívejte se na mé ruce a nohy - jsem to já! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, já je mám!" 40 Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. 41 Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich: "Máte tu něco k jídlu?" 42 Podali mu tedy kus pečené ryby, 43 on si ji vzal a pojedl před nimi.

1

mail   print   facebook   twitter