Hľadaný výraz: Lk 23,49, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
49 Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to.

1

mail   print   facebook   twitter