Hľadaný výraz: Lk 23,26-32, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
26 Keď ho odvádzali, zastavili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom. 27 Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho. 28 Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi, 29 lebo hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť: Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom:Padnite na nás,a kopcom:Prikryte nás! 31 Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? 32 Spolu s ním viedli na popravu aj dvoch zločincov.

1

mail   print   facebook   twitter