Hľadaný výraz: Lk 23,24-25, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
24 Pilát sa rozhodol splniť ich žiadosť. 25 A tak prepustil toho pre vzburu a vraždu uväzneného, ktorého si žiadali, a Ježiša im vydal po ich vôli.

1

mail   print   facebook   twitter