Hľadaný výraz: Lk 23,13-24, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
13 Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud 14 a povedal im: Priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na tomto človekovi nijakú vinu, z ktorej ho obviňujete. 15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Hľa, neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. 16 Potrestám ho teda a prepustím. 18 Tu naraz všetci skríkli: Preč s ním! Prepusť nám Barabbáša! 19 Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. 20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. 21 Ale oni kričali: Ukrižuj! Ukrižuj ho! 22 Prehovoril k nim tretí raz: Ale čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nijakú vinu, za ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím. 23 Ale oni na neho dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol. 24 Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti.

1

mail   print   facebook   twitter