Hľadaný výraz: Lk 22,66, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
66 Jakmile se rozednilo, sešli se starší lidu, vrchní kněží i znalci Písma a odvedli ho do své Velerady.

1

mail   print   facebook   twitter