Hľadaný výraz: Lk 22,31-32, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
31 A Pán povedal: Šimone, Šimone, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 32 ale ja som prosil za teba, žeby nezašla tvoja viera. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.

1

mail   print   facebook   twitter