Hľadaný výraz: Lk 22,31-32, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
31 I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie! oto szatan wyprosił was, aby was odwiewał jako pszenicę, 32 Alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja; a ty niekiedy nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich.

1

mail   print   facebook   twitter