Hľadaný výraz: Lk 22,31-32, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
31 I řekl Pán: Šimone, Šimone, aj, satan vyprosil vás, aby vás tříbil jako pšenici. 32 Ale jáť jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. A ty někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.

1

mail   print   facebook   twitter