Hľadaný výraz: Lk 22,21-23, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
21 De ímé annak a keze, a ki engem elárul, velem van az asztalon. 22 És az embernek Fia jóllehet, elmegy, mint elvégeztetett: de jaj annak az embernek, a ki által elárultatik! 23 És õk kezdék egymás között kérdezni, vajjon ki lehet az õ közöttük, a ki ezt meg fogja tenni?

1

mail   print   facebook   twitter