Hľadaný výraz: Lk 22,21-23, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
21 Ale aj, ruka zrádce mého se mnou jest za stolem. 22 A Syn zajisté člověka jde, tak jakž jest uloženo o něm, ale běda člověku tomu, kterýž ho zrazuje. 23 Tedy oni počali vyhledávati mezi sebou, kdo by z nich byl, kterýž by to měl učiniti.

1

mail   print   facebook   twitter