Hľadaný výraz: Lk 22,21-23, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
21 Pohleďte ale - ruka mého zrádce je na stole vedle mé. 22 Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje." 23 Začali se tedy dohadovat, kdo z nich že se to chystá udělat.

1

mail   print   facebook   twitter