Hľadaný výraz: Lk 22,19-20, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
19 A vezmúc chlieb poďakoval a lámal a dával im a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to čiňte na moju pamiatku. 20 Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, povediac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva.

1

mail   print   facebook   twitter