Hľadaný výraz: Lk 22,19-20, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. 20 A podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

1

mail   print   facebook   twitter