Hľadaný výraz: Lk 22,19-20, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; to čiňte na moju pamiatku. 20 A podobne (vzal) po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

1

mail   print   facebook   twitter