Hľadaný výraz: Lk 21,29-33, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
29 A povedal im aj podobenstvo: Vidzte fík a všetko stromovie: 30 keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. 32 Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane. 33 Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

1

mail   print   facebook   twitter