Hľadaný výraz: Lk 21,29-33, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
29 Vypravoval jim podobenství: "Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: 30 Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. 31 Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. 32 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení,než se toto všechno stane. 33 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

1

mail   print   facebook   twitter