Hľadaný výraz: Lk 19,41-44, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
41 Když dorazil na hřeben a uviděl město, rozplakal se nad ním: 42 "Ó kdybys poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým očím skryto. 43 Přijdou na tebe dny, kdy tě tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou tě. Sevřou tě ze všech stran 44 a srovnají tě se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení."

1

mail   print   facebook   twitter