Hľadaný výraz: Lk 19,41-44, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
41 Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním 42 a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. 43 Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, 44 zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.“

1

mail   print   facebook   twitter